5 yếu tố khi quyết định mua Trầm

TRẦM HƯƠNG VIỆT

Trầm Hương – Linh khí của Trời Đất

Trầm Hương được hình thành đặc biệt từ cây dó bầu . Thế nhưng, không phải cây dó bầu nào cũng sinh ra Trầm Hương.

Cách tạo ra trầm hương cũng rất đặc biệt, trong dân gian cho rằng, cây dó bầu sinh ra trầm là do thân cây hay rễ cây bị thương tích, khi cây bị thương chất dầu trong cây tụ lại để chống lại sự phá hoại của vết thương.

Khi vết thương lành rồi, dần dần biến tính thành Trầm. Thời gian tích trầm trong tự nhiên thường rất lâu, những trầm giá trị cao hoặc Kỳ Nam có thể hàng trăm năm.

Trầm Hương Việt được ra đời dựa trên hơn nhiều năm kinh nghiệm trong việc chế tác và phân phối các sản phẩm từ trầm hương. Sản phẩm chủ lực được lựa chọn để cạnh tranh với các thương hiệu Quốc Tế chính là Trang sức Trầm Hương